Automobiel

Sinds de jaren 2000 is de inzet van kunststof in de auto-industrie een gebruikelijk principe geworden. In de voorgaande jaren werd er voornamelijk metalen onderdelen gebruikt, welke zwaarder en duurder zijn. Naarmate het bezitten van een auto voor de consument steeds gebruikelijker werd, nam de vraag naar efficiëntere en kosteneffectieve methodes ook toe.

Efficiëntie door kunststof

Het inzetten van kunststof spuitgietproducten in de automobiel industrie brengt een aantal voordelen met zich mee. Kunststof heeft een lager soortelijk gewicht dan metaal, het gebruik van kunststof onderdelen zorg ervoor dat het gewicht van een auto aanzienlijk verlaagd kan worden. Auto's worden hierdoor zuiniger en kostenbesparender. In sommige situaties is het zelfs veiliger om kunststof in te zetten en zijn deze recyclebaar.

Doordat de kunststof met hoge druk de matrijs geïnjecteerd wordt kunnen complexere productdesigns nog steeds geproduceerd worden. In vergelijking met andere vormgeeftechnieken is kunststof spuitgieten een van de snellere productiemethodes waardoor grote aantallen zonder problemen vervaardigd worden met lage foutmarges.

Maatwerk producten en kwaliteitsbeheersing

Het leveren van kunststof producten aan de automobiel industrie vergt een hoge mate van maatvoering en kwaliteitsbeheersing. Een belangrijke Key Performance Indicator is de Parts per Million (PPM). Deze KPI weergeeft het aantal defects per miljoen, gemiddeld ligt deze rond de 25 (0,0025%).

Door ons verleden als kennis- en onderzoekscentrum hebben wij veel ervaring opgedaan met het procesmatig beïnvloeden van kunststof spuitgietproducten. Door vervolgens een proceskader in te richten waarbinnen de kwaliteitseisen bewaakt kunnen worden, worden eventuele afwijkingen vroegtijdig geconstateerd. Hierdoor behalen wij een laag uitvalpercentage en wordt de kans op foutieve producten gedurende een lange productierun geminimaliseerd.

Met  toepassing van onder andere Production Part Approval Proces (PPAP) verzekeren wij u van de gestelde kwaliteitseisen en het bewaken van deze eisen.

Onze betrokkenheid als familiebedrijf en de lage overhead binnen Fleur Plastics maken het mogelijk om tegen concurrerende prijzen te werken. Daarnaast geeft onze jarenlange ervaring u garanties over de (on)mogelijkheden welke worden gesteld.

Automotive producten bij Fleur Plastics

Door onze lage overhead en hoge mate van automatisering zijn wij instaat om 24/7 productie aan te bieden voor een aantrekkelijke prijs. Vanuit ons verleden als kenniscentrum maken wij spuitgietprocessen waarbij de productkwaliteit grotendeels bewaakt wordt binnen een statistisch proceskader, bij zowel grote als kleine oplages kan er met een voorspelbare kwaliteit geproduceerd worden.