European Building Supply

EBS European Building Supply is importeur en opdrachtgever in circulaire en duurzame dakmaterialen. Zij bieden een assortiment aan specifiek geënt op dakmaterialen voor het hellende dakpannen dak en levert aan de groothandel en fabrikanten.

Samenwerking met Fleur Plastics

De overheid legt focus op emmissieloos bouwen. Duurzaam en circulaire bouwmaterialen worden met de tijd belangrijker. Fleur Plastics en EBS zijn een samenwerking gestart om circulaire dakmaterialen te fabriceren. EBS haalt bij huidige afnemers harde kunststof afval op en levert deze aan de afvalinzamelaar. De afvalinzamelaar levert aan de granulator en Fleur Plastics koopt bij specifiek deze granulator het granulaat in. Compleet circulair!

In samenwerking met Fleur Plastics is er naast circulariteit ook een innovatief product gecreëerd. Hierbij heeft Fleur Plastics niet alleen de gevraagde fabricage gestart, maar heeft ook meegedacht met het realiseren van een innovatieve oplossing.

Grote complimenten aan de onderlinge partnership!

Kevin Loomans | Bestuurder EBS European Building Supply B.V.